5.2 - CÁP AVV/SWA - 2 ĐẾN 4 LÕI. AVV/SWA CABLE – 2 TO 4 CORES.  

Ruột dẫn - Conductor

Chiều dày cách điện danh định

Nominal thickness of insulation

Đường kính sợi giáp danh định

Nominal diameter of armour wire

Chiều dày vỏ danh định

Nominal thickness of sheath

Đường kính tổng gần đúng (*)

Approx.overall diameter

Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

Tiết diện danh định

Kết cấu

Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)

Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal area

Structure

Approx.conductor diameter

Max.DC resistance at 200C

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

2

Lõi

3

Lõi

4

Lõi

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

core

mm2

N0 /mm

mm

W/km

mm

mm

mm

mm

kg/km

10

CC

3,9

3,08

1,0

1,25

1,25

1,25

1,8

1,8

1,8

21,8

22,0

24,3

857

809

1058

16

CC

4,75

1,91

1,0

1,25

1,25

1,6

1,8

1,8

1,8

22,4

23,5

25,9

820

919

1211

25

CC

6,0

1,20

1,2

1,6

1,6

1,6

1,8

1,8

1,8

26,4

27,7

29,9

1190

1340

1553

35

CC

7,1

0,868

1,2

1,6

1,6

1,6

1,8

1,8

1,9

28,6

30,1

32,8

1366

1565

1834

50

CC

8,3

0,641

1,4

1,6

1,6

2,0

1,9

2,0

2,1

32,0

34,0

38,3

1649

1915

2564

70

CC

9,9

0,443

1,4

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

2,2

36,2

38,8

42,3

2191

2606

3085

95

CC

11,7

0,320

1,6

2,0

2,0

2,5

2,2

2,2

2,4

41,4

43,8

49,5

2770

3210

4262

120

CC

13,1

0,253

1,6

2,0

2,0

2,5

2,3

2,3

2,5

44,4

47,4

53,4

3129

3681

4933

150

CC

14,7

0,206

1,8

2,5

2,5

2,5

2,4

2,5

2,7

50,0

53,5

59,1

4054

4823

5802

185

CC

16,4

0,164

2,0

2,5

2,5

2,5

2,6

2,7

2,9

55,4

58,9

65,0

4793

5651

6873

240

CC

18,6

0,125

2,2

2,5

2,5

2,5

2,8

2,9

3,1

61,0

65,3

72,1

5674

6825

8253

300

CC

21,1

0,100

2,4

2,5

2,5

2,5

2,9

3,1

3,3

67,8

72,3

79,9

6754

8099

9838

400

CC

24,2

0,0778

2,6

2,5

3,15

3,15

3,2

3,4

3,6

75,4

82,2

90,6

8053

10684

12960

– CC : Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor. – (*) : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. – (*) : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products. Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng. Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

Có Thể Bạn Quan Tâm:

Xem Thêm các tài liệu khác tại :https://dienhathe.info


Điện Hạ Thế.com phân phối các sản phẩm thiết bị Điện Công Nghiệp, Biến Tần, Khởi Động Mềm,Phụ kiện tủ điện, dây cáp điện, ATS-Bộ Chuyển Nguồn Tự Động,Điện Dân Dụng,Tụ Bù, cuộn kháng, bộ điều khiển và các loại thiết bị tự động.: Thiết bị điện ABB, LS, Mitsubishi, Schneider, Hitachi, Huyndai, Fuji Siemens, MPE, C&S. Cáp điện: Cadivi, Daphaco, Sang jin, Tài Trường Thành, Lion, Evertop, Taya. Biến Tần: ABB, LS, Siemens, Mitsubishi Khởi Động Mềm: ABB, LS, Mitsubishi. Thiết Bị Tự Động: Siemens, Omron, Autonics, Dây và Cáp Điều Khiển: Sang Jin Bộ Chuyển Nguồn Tự Động: ABB, Socomec, Soung, Osemco Phụ Kiện Tủ Điện : Leipole, CNC, Idec, Hanyoung, Selec, Đầu Cos, Phụ kiện Trung Quốc. Tủ Điện: Các loại tủ điện có sẵn hoặc tủ điện đặt theo yêu cầu. Điện Dân Dụng: MPE, Panasonic, Sino. Tụ Bù, cuộn kháng và bộ điều khiển: Mikro, Selec, Samwha. Tags Sản Phẩm Điện Công Nghiệp, thiết bị điện, Phụ kiện tủ điện, dây cáp điện, ABB, LS, Mitsubishi, Schneider, Hitachi, Huyndai, Fuji Siemens, MPE, C&S. Cadivi, Daphaco, Sanjin, Tài Trường Thành, Lion, Evertop, Taya, Leipole, CNC, Idec, Hanyong, MPE Download Catalog sản phẩm, bảng giá thiết bị Điện Công Nghiệp tại : http://dienhathe.info